Põllumajandusettevõtete koolitus- ja arendusprogrammid. Ekspert- ja koolitusteenused.

 • Ettvõttepõhised koolitus- ja arendusprogrammid
 • Ettvõttepõhised konsultatsioonid

Keskonnatehnika maaletoomine

 • AgBag - torukompostimine
 • Seadmed, tarvikud, hooldus, projektijuhimine, finantseerimine, konsultatsioon

PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA IMPORT

 • AgBag - sööda säilitussüsteem plasttorus
 • Seadmed, tarvikud, hooldus, projektijuhtimine, finantseerimine, konsultatsioon

Jäätmemajandusse saad meie kaudu:

 • kogumiseks ja sorteerimiseks vajalikud seadmed (konteinerid, kotid)
 • komposteeruvad biojäätmete kotid
 • jäätmekäitlusega seotud seadmed
 • pallipressid, presskonteinerid, purustid
 • ümberlaadimisjaamad
 • kallutusseadmed
 • biojäätme- ja multiliftkonteinerid
 • Süvamahutid ja nendega seotud
 • jäätmekäsitlussüsteemid
 • Tegutsemispiirkonnad on Soome ja Baltimaad